סינופסיס

סרט הביכורים של יצחק (צפל) ישורון הוא מחווה מקומית למודרניזם הקולנועי האירופאי, במיוחד למיכאלנג'לו אנטוניוני ואלן רנה. זוג מבוגר וזוג צעיר נפגשים במסיבה. עד כאן המציאות, ומכאן מתחיל מארג קולנועי מפותל של זרם תודעה, מעברים בין זמנים, מציאות ופנטזיה.