סינופסיס

קומדיה מתוקה-מרירה על שוטר מקוף העומד לפני פרישתו מהשרות. במשטרה הוא נודע כלא יוצלח. אנשי העולם התחתון מתאחדים כדי לאפשר לו פעולה אחת מוצלחת לפני סיום שירותו.